Voortaan maar één afvalcontainer in Piet Heinstraat

Gepubliceerd op woensdag 21 februari 2024

Een ondergrondse afvalcontainer in de Piet Heinstraat verdwijnt, een ander wordt verplaatst. Dat heeft de gemeente Barendrecht aan de bewoners laten weten.

De verandering houdt verband met de sloop van de woningen aan de De Ruyterstraat en de Trompstraat. Daardoor zijn twee ondergrondse containers niet meer nodig. Volgens de gemeente zullen ze ook niet nodig zijn voor de nieuwbouwwoningen. In overleg met BAR-Afvalbeheer is besloten dat één container voortaan voldoende is.

Op 28 februari worden de twee ondergrondse containers verwijderd. BAR-Afvalbeheer plaatst dan tijdelijk een bovengrondse container. Later wordt er een ondergrondse container geplaatst aan de overkant van de Piet Heinstraat, naast het elektriciteits gebouwtje. Voor de plaatsing daarvan moet een boom worden verwijderd. Ter compensatie plant de gemeente een nieuwe boom aan in de nieuwe Zeeheldenbuurt.

De ondergrondse afvalcontainers in de Piet Heinstraat.