Geschiedenis

Gepubliceerd op dinsdag 26 februari 2019

Geschiedenis van de vereniging

In het beleidsprogramma van de gemeenteraad 1994-1998 werd als een van de actiepunten opgenomen het herstel van het historische karakter van het Doormanplein en de oude Dorpsstraat in samenhang met de herbestemming van de watertoren. De gemeente deed een oproep voor leden van een begeleidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer bewoners en middenstand. Dit feit was aanleiding voor oprichting van de bewonersvereniging Dorpskern "Oud-Barendrecht". De officiële oprichtingsdatum zoals opgenomen in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel is 14 februari 1996. Sinds begin 1996 hebben verschillende onderwerpen onze aandacht gehad. Zo zijn we bijvoorbeeld nauw betrokken geweest bij herbestemming functie watertoren, bespreekbaar maken overlast op het Doormanplein , verschillende bouwplannen in de dorpskern, de verkeers- en parkeerproblematiek of het beschermd dorpsgezicht.

Een kern met karakter

De oude dorpskern van Barendrecht is één van de weinige stukjes van het dorp dat de afgelopen jaren zijn eigen karakter heeft behouden.

De geschiedenis van het gebied gaat terug tot de vijftiende eeuw. Het grootste deel van die eeuw stond het grondgebied van Barendrecht onder water. In 1483 besloten de ambachtsheren van Oost-Barendrecht, West-Barendrecht en Carnisse om hun gebied weer te bedijken. Eén van de dijken die toen werd aangelegd was de Voordijk. In de oude dorpskern heet die dijk deels Dorpsstraat en deels Singel.

De Singel is een bocht in de dijk. De Dorpsstraat loopt echter rechtdoor. Handig voor haastige Barendrechters die zo de bocht in de dijk kunnen afsnijden. In dit gebied ontstond in de eeuwen na 1483 het centrum van Barendrecht. We vinden hier onder meer de Dorpskerk (1512), de oude herberg Diggels (deels uit de 17e eeuw), het statige huis Waalesteyn (voor het eerst vermeld in 1628), het voormalige raadhuis (1898) en de Watertoren (1912). Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag zijn in de oude dorpskern altijd panden geopend.

Sinds 1948 staat bij het Doormanplein het monument voor de gevallenen. Hier vindt jaarlijks op 4 mei de herdenking van de gevallenen plaats.
Het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat