Zonnepanelen in de Oude Dorpskern

Gepubliceerd op woensdag 9 november 2022

Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en de energieprijzen is het niet vreemd dat er ook in de Oude Dorpskern van Barendrecht steeds meer vraag komt naar verduurzaming. Vanuit de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht heeft er, mede om die reden, begin november een gesprek plaatsgevonden met de beleidsadviseur Cultureel erfgoed en Cultuurhistorie van de gemeente Barendrecht.

Het was een positief gesprek waarin de toekomstige aandachtspunten (lange termijn, klimaatadaptatie) zijn besproken, maar zeker ook de knelpunten op de korte termijn. Daarbij ging het met name over het plaatsen van zonnepanelen.

De vereniging krijgt de laatste weken steeds vaker de vraag over het beleid en de wetgeving omtrent dit onderwerp. Vanuit de beleidsmaker hebben wij een heel aantal praktische documenten gekregen die we graag met de bewoners van de Oude Dorpskern delen. Zie de infographic en de links naar meer achtergrond informatie.

In januari 2023 staat een vervolggesprek op de agenda. Mochten er zaken spelen, heb je ideeën of juist zorgen rondom de verduurzaming in de Oude Dorpskern, dan horen wij dit graag. Mail dan naar info@dorpskern-barendrecht.nl .
Wij zullen dit meenemen in het vervolggesprek medio januari.


Verdiepende achtergrond informatie met betrekking tot zonnepanelen:

https://www.monumenten.nl/monumenten-verduurzamen/verduurzamen-hoe-doet-u-dat/zonne-energie-en-monumenten

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2014/01/01/zonne-energie-in-de-historische-omgeving-groene-gids

Mogelijkheden voor zonnepanelen op erfgoed
Tag: Geen tags