Alle nieuwsberichten over Horeca (59)

Avond over oude dorpskern als beschermd dorpsgezicht

Waarom moet de oude dorpskern van Barendrecht een beschermd dorpsgezicht worden? En welke gevolgen heeft dat voor de bewoners en de bedrijven in het gebied? Die vragen staan centraal tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, op woensdag 24 januari 2007.

Lees meer

Gepubliceerd op woensdag 20 december 2006

Dorpskern: gemeente moet grenzen aangeven voor ontwikkelaars

Omdat de gemeente Barendrecht nog geen visie heeft vastgesteld voor de oude dorpskern, bestaat het gevaar dat projectontwikkelaars hier ongewenste activiteiten gaan ontplooien. Dit stelt de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht in haar nieuwe beleidsplan.

Lees meer

Gepubliceerd op woensdag 24 januari 2007

Proef met autovrij Doormanplein

Burgemeester en wethouders willen een proef houden met het autovrij maken van het Doormanplein. Het plein wordt dan op vrijdag- en zaterdagavond autovrij. De proef met het autovrije plein moet een jaar duren.

Lees meer

Gepubliceerd op woensdag 7 juli 2010

Doormanplein autovrij

Wethouder en muziektent bij Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht

Wethouder Stephanie ter Borg spreekt woensdag 22 september op een bijeenkomst van de Vereniging Dorpskern Oud Barendrecht. De wethouder is gevraagd om in te gaan op het nieuwe beleidsplan van de vereniging. Ook het plan voor een muziektent staat deze avond op de agenda. De bijeenkomst van de vereniging wordt gehouden in zaal De Ontmoeting, naast de Dorpskerk. Hier begint om 19.30 uur een huishoudelijk deel voor leden. Om 20.00 uur start de informatie avond van de vereniging.

Lees meer

Gepubliceerd op zondag 12 september 2010

Wethouder Stephanie ter Borg

Zomerfeest op 25 juni

De oude dorpskern van Barendrecht staat zaterdag 25 juni in het teken van het Zomerfeest. Het programma wordt uitgebreider dan vorig jaar. Veel activiteiten staan in het teken van de jaren vijftig en zestig.

Lees meer

Gepubliceerd op woensdag 18 mei 2011

Janny Schaap en Maria Prooi

De keerzijde van een gezellige Dorpskern

Moeten de bewoners meebetalen aan de veiligheid in de oude dorpskern van Barendrecht? Deze vraag komt woensdag 23 november aan de orde tijdens de jaarlijkse informatieavond van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Het thema is ‘De keerzijde van een gezellige Dorpskern’.
De avond start met een toelichting op de viering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk. Die start op het Winterfeest en loopt door tijdens de eerste helft van 2012. De toelichting wordt verzorgd door Simon Hoek, die bezig is met het samenstellen van het feestprogramma.

Lees meer

Gepubliceerd op donderdag 10 november 2011

Levendige vergadering over oude dorpskern Barendrecht

Zo’n vijftig mensen bezochten woensdag 23 november de ledenvergadering van de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Deze werd gehouden in zaal De Ontmoeting, naast de Dorpskerk. De bezoekers kregen een presentatie over de activiteiten rond het jubileum van de Dorpskerk. Er was een levendige discussie over de overlast rond het Doormanplein.

Wethouder Stephanie ter Borg vertelde dat de gemeente werkt aan een nieuw bestemmingsplan en aan overleg met de gebruikers van het Doormanplein. Ook het verlichtingsproject en het plan voor een muziektent kwamen aan de orde.

Lees meer

Gepubliceerd op donderdag 24 november 2011

Bestuurslid Arjan Moree en toezichthouder Patrick Wijnands

Veilig uitgaan in de Oude Dorpskern

De meeste inwoners van de Oude Dorpskern ondervinden wel eens overlast van het uitgaan in het centrum van Barendrecht. Dit blijkt uit het rapport ‘Veilig uitgaan in Barendrecht’.

Het rapport is in opdracht van de gemeente Barendrecht gemaakt door onderzoekers van de gemeente Rotterdam. Zij ondervroegen eind vorig jaar zowel bewoners als uitgaanspubliek door middel van een enquête.

Lees meer

Gepubliceerd op zaterdag 14 april 2012

Veilig uitgaan in de Oude Dorpskern