Visie op Doormanplein: meer plaats voor terrassen

Gepubliceerd op zondag 7 april 2013

Het stedenbouwkundig bureau Quadrat heeft in opdracht van de gemeente Barendrecht een visie geschreven op de toekomst van het Doormanplein. Meer plaats voor terrassen en meer evenementen zijn twee van de belangrijkste aanbevelingen.

[nbsp]

Er zijn momenteel verschillende vraagstukken die betrekking hebben op het Doormanplein, ontdekte het Rotterdamse bureau:

  • kunnen de terrassen van de horeca worden uitgebreid?
  • wel of niet parkeren op het plein?
  • de wens voor een muziektent
  • de verlevendiging van het plein
  • een betere functionaliteit van het plein
  • meer en grotere evenementen

Hierover is de afgelopen maanden gesproken met verschillende belanghebbenden. Bij één van die bijeenkomsten waren ook vertegenwoordigers van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht aanwezig.

Volgens de onderzoekers was het Doormanplein vroeger het centrale ontmoetingsplein van Barendrecht. Door de opkomst van de Middenbaan is die functie verdwenen. Alleen tijdens evenementen komt het plein weer tot zijn recht. Bureau Quadrat stelt voor om de kwaliteiten van het plein te benutten om het z’n oorspronkelijke functie weer te laten vervullen: ontmoeten en verblijven.

De mogelijkheid om op het plein mensen te ontmoeten en[nbsp] er plezierig te verblijven kunnen beter worden door:

  • te zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte. Onder meer door het instellen van eenrichtingverkeer.
  • horeca en terrassen de ruimte geven
  • meer evenementen programmeren
  • versterkende functies in de panden aan het plein. Zo moet het ook aantrekkelijker worden om vanaf de Middenbaan over te steken naar de Oude Dorpskern.

Het autovrij maken van het Doormanplein is een belangrijke randvoorwaarde bij het verwezenlijken van deze ambitie. Er moet gezocht worden naar alternatieve parkeermogelijkheden.

Het bureau heeft een schets gemaakt van het toekomstige Doormanplein.

Visie op Doormanplein: meer plaats voor terrassen