Proef met eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat

Gepubliceerd op maandag 3 augustus 2020

In november 2019 informeerden wij u over de samenwerking tussen onze Vereniging Dorpskern Oud Barendrecht, de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht en de gemeente Barendrecht om met een nieuwe aanpak de parkeer- en verkeerssituatie in ons gebied drastisch te verbeteren.

Dat proces loopt nog steeds, maar werd begin dit jaar doorkruist door de perikelen rond Corona en de reikende hand welke de gemeente toestak naar de Horeca op het Doormanplein. Met goedvinden van de beide verenigingen werd het plein volledig ingericht om aan de ruimte-eisen van de Horeca te voldoen. Rondom deze situatie zijn zeker niet alle zaken goed gegaan echter er is wel door alle partijen samengewerkt om telkens bij te sturen.

De huidige situatie willen we nu benutten om meteen een proef te doen met eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat. We beogen daarmee het volgende te bereiken:

  • Overzichtelijker verkeerssituatie in de Dorpsstraat en het wegnemen ergernis verkeersdeelnemers
  • Creëren van voldoende ruimte voor voetgangers / kinderwagens / rollators
  • Soepele verkeersafwikkeling ondermeer voor leveranciers en parkeerplekzoekers
  • Eenduidiger situatie voor alle verkeer bij het “eilandje van Goud”
  • Evenwichtiger verkeersbelasting binnen de gehele Oude Dorpskern

De proef gaat lopen vanaf globaal half augustus tot half oktober 2020. De komende tijd zult u via diverse uitingen van de gemeente op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en krijgt u ook de gelegenheid om uw ervaringen met ons te delen.

We stellen met nadruk dat onze verenigingen blijven aansturen op het totaalpakket waarbij voldoende parkeerruimte wordt gecreëerd en tegelijkertijd de verkeerscirculatie sterk wordt verbeterd. Het creëren van voldoende parkeerruimte is helaas nog niet voltooid maar ook dat blijft onze geconcentreerde aandacht houden.

Met hartelijke groet,

Namens de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht
Peter Jongenotter, Voorzitter
Arjan Morêe, Bestuurslid Veiligheid

Uitbreiding terrassen op het Doormanplein