Monumentendag in Dorpskern

Gepubliceerd op dinsdag 26 augustus 2008

De Open Monumentendag van 2008, op zaterdag 13 september, heeft als thema Sporen. Met het thema Sporen worden duizenden monumenten nóg nadrukkelijker dan anders in historisch perspectief geplaatst en worden al die andere overblijfselen uit het verre en nabije verleden, zoals landschaps-elementen, stratenpatronen en bodemvondsten met elkaar verbonden. Het thema Sporen speelt zich af in de oude dorpskern van Barendrecht, rondom het Doormanplein. Het wordt Sporen zoeken voor jong en oud. Een goede gelegenheid om intensief kennis te maken met de zo mooie en interessante dorpskern. Monumentale panden worden opengesteld en de bezoekers gaan zoeken naar sporen in stegen en/of stoepen tussen gebouwen. Bij de Dorpskerk, de Watertoren, hekwerken voor woningen en bij imposante entrees van woningen. Gevelarchitectuur en dakvormen hebben sporen. Winkels en gewezen winkels spelen mee en worden onder de loep genomen. Zelfs twee boerderijen zonder land verbergen duidelijke sporen uit het verleden. Er zijn op deze dag nog meer bijzondere activiteiten waarin de burgemeester en wethouders een rol spelen. Zoals het monteren van de eerste schildjes die aangeven welke panden de echte gemeentelijke en rijksmonumenten zijn. Ook het karakteristieke monumentale pand de oude school, van de Historische Vereniging Barendrecht is geopend en speelt in op het thema Sporen.