Enquête over verkeer in Oude Dorpskern

Gepubliceerd op maandag 4 januari 2021

Bewoners en ondernemers van de Oude Dorpskern hebben een enquête ontvangen over het eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat.

Van 17 augustus tot 19 oktober werd er een proef gehouden met het eenrichtingsverkeer. Bovendien veranderde het Rondje van Goud in een gewone kruising. Het doel van de maatregelen was vergroten van de verkeersveiligheid.

Omdat uit navraag bleek dat de meeste bewoners de veranderingen positief hebben ervaren, zijn de tijdelijke maatregelen van kracht gebleven na 19 oktober. Omdat er nu een officieel verkeersbesluit genomen moet worden, wordt er een eindenquête gehouden. Bewoners en ondernemers van het oude centrum kunnen deze tot 11 januari invullen. De resultaten worden betrokken bij de voorbereiding van het verkeersbesluit.

De brief waarin de enquête worden aangekondigd is ondertekend door wethouder Reshma Roopram, Peter Jongenotter en Arjan Morêe (Vereniging Dorpskern oud-Barendrecht) en door Patrick Breek (Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht).

Enquête over verkeer in Oude Dorpskern