Wat deden we in 2017 - 2018

Gepubliceerd op woensdag 13 november 2019

1. Overleg

Het bestuur kwam in deze periode 7 keer officieel bij elkaar. Daarnaast waren er verschillende overleggen onderling en met externe partijen zoals gemeente, horeca en bewoners.

2. Projectgroep Dorpskern

Vanwege de formatie van een nieuw gemeentebestuur heeft deze Projectgroep helaas grotendeels stilgelegen. Hopelijk kunnen we u hier volgend jaar weer meer over vertellen.

3. Communicatie met leden

Er zijn geen extra ledenvergaderingen geweest in deze periode.

4. Veiligheid

Er is regelmatig contact geweest met horeca, politie en gemeente om overlast als gevolg van uitgaanspubliek te monitoren en zo goed mogelijk te beperken.

5. Zomer- en WinterFeest

Zoals inmiddels gebruikelijk hebben we weer onze bijdragen geleverd aan het Zomer- en WinterFeest. Tijdens het WinterFeest hebben wij vooral hand- en spandiensten verricht. Tijdens het ZomerFeest hebben wij de Watertoren opengesteld voor het publiek.

6. Watertoren

De vereniging zet zich samen met de Historische Vereniging Barendrecht in om dit gebouw meer functionaliteit te geven dan nu het geval is. Een groep studenten heeft meerdere voorstellen gemaakt om dit doel te bereiken en de gesprekken met gemeente en geïnteresseerden zijn in gang gezet.

7. Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar hebben wij als Vereniging weer meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne. Er was in totaal €50.000 te verdelen. Uiteindelijk heeft onze Vereniging €514,15 ontvangen, waarvoor wij als bestuur alle leden die op ons gestemd hebben erg dankbaar zijn. Dit bedrag gaat gebruikt voor het Watertorenproject.

8. Financieel

De verenging heeft de ANBI-status. Omdat we ook een culturele status hebben zijn voor een
particulier de bijdragen 125% fiscaal aftrekbaar.

9. Samenstelling bestuur

Bestuursleden en adviseurs per 30 juni 2018:

Functie Naam
Voorzitter Peter Jongenotter
Secretaris Celeste Andeweg
Penningmeester Willem de Graaf
Bestuurslid Piet Barendregt
Bestuurslid nn
Bestuurslid Arjan Moree
Adviseur publiciteit Arco van der Lee
Adviseur juridische zaken Erwin Lems
Adviseur Erfgoeds Dik Buitenhuis

Schema van aftreden:

Functie Aftredend
Voorzitter December 2018
Secretaris December 2019
Penningmeester December 2020