Wat deden we in 2016 - 2017

Gepubliceerd op dinsdag 12 november 2019

1. Overleg

Het bestuur kwam in deze periode 9 keer officieel bij elkaar. Daarnaast waren er verschillende
overleggen onderling en met externe partijen zoals gemeente, horeca en bewoners.

2. Projectgroep Dorpskern

Aan de projectgroep wordt onder meer deelgenomen door de gemeente, vertegenwoordigers van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, bewoners, ondernemers, de Dorpskerk en de monumentencommissie.

Belangrijkste onderwerp in deze periode was nog steeds het autovrij maken van het Doormanplein. De rechter heeft zich inmiddels uitgesproken over het kort geding dat door de Bewonersvereniging Oude Dorpskern was aangespannen. De rechter heeft geoordeeld dat de gemeente nieuw parkeeronderzoek moet doen naar de parkeerdruk over de gehele week. Het college heeft hierop besloten dat er nieuw uitgebreider onderzoek gaat komen.

3. Communicatie met leden

Er zijn geen extra ledenvergaderingen geweest in deze periode.

4. Veiligheid

Er is regelmatig contact geweest met horeca, politie en gemeente om overlast als gevolg van uitgaanspubliek te monitoren en zo goed mogelijk te beperken.

5. Zomer- en WinterFeest

Zoals inmiddels gebruikelijk hebben we weer onze bijdragen geleverd aan het Zomer- en WinterFeest. Tijdens het WinterFeest hebben wij vooral hand- en spandiensten verricht. Tijdens het ZomerFeest hebben wij een klimmuur laten opzetten.

6. Watertoren

Inmiddels is er een initiatiefgroep Watertoren opgericht. Deze initiatiefgroep bestaat uit 2 leden van de Historische Verenging en 2 leden van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Er is samen met de gemeente Barendrecht gekeken naar een leerzame en veilige manier om de Watertoren te gebruiken. Hier hopen we in 2018 meer over te kunnen vertellen.

7. Financieel

De verenging heeft de ANBI-status. Omdat we ook een culturele status hebben zijn voor een particulier de bijdragen 125% fiscaal aftrekbaar.

8. Samenstelling bestuur

Bestuursleden en adviseurs per 30 juni 2017

Functie Naam
Voorzitter Peter Jongenotter
Secretaris Celeste Andeweg
Penningmeester Tanja de Jonge
Bestuurslid Piet Barendregt
Bestuurslid Dik Buitenhuis
Bestuurslid nn
Bestuurslid Arjan Moree
Adviseur publiciteit Arco van der Lee
Adviseur juridische zaken Erwin Lems

Schema van aftreden

Functie Aftredend
Penningmeester December 2017
Voorzitter December 2018
Secretaris December 2019