Wat deden we in 2014 - 2015

Gepubliceerd op woensdag 20 maart 2019

1. Overleg

Het bestuur kwam in deze periode 10 keer officieel bij elkaar. Daarnaast waren er verschillende overleggen onderling en met externe partijen zoals gemeente, horeca en bewoners.

2. Projectgroep Dorpskern

Sinds dinsdag 3 maart 2015 wordt in de Projectgroep Oude Dorpskern nagedacht over de toekomst van het oude centrum van Barendrecht. Aan de projectgroep wordt onder meer deelgenomen door de gemeente, vertegenwoordigers van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, bewoners, ondernemers, de Dorpskerk en de monumentencommissie.

Voorafgaand aan de instelling had de vereniging een aanzienlijk aandeel in het opstellen van de opdrachtomschrijving en het samenstellen van de projectgroep.

3. Verkeer en parkeren

Door de Projectgroep Oude Dorpskern is een plan opgesteld om het Doormanplein autovrij te maken. Dit plan is een uitwerking van een ontwikkelingsplan voor het beschermd dorpsgezicht. Door de vereniging is een informatieavond belegd om alle betrokkenen over de plannen te informeren. Deze avond vond plaats op 18 juni in het gemeentehuis en werd druk bezocht.

4. Veiligheid

Er is regelmatig contact geweest met horeca, politie en gemeente om overlast als gevolg van uitgaanspubliek te monitoren en zo goed mogelijk te beperken.

5. Zomer- en WinterFeest

Zoals inmiddels gebruikelijk hebben we weer onze bijdragen geleverd aan het Zomer- en
WinterFeest. Het openstellen van de Watertoren is een vast onderdeel geworden. Omdat de Watertoren door bezoekers hoog wordt gewaardeerd is een begin gemaakt met een ‘Masterplan Watertoren’ om de toren beter toegankelijk en informatiever te maken.

6. Financieel

De verenging heeft de ANBI-status aangevraagd en verkregen. Omdat we ook een culturele status hebben zijn voor een particulier de bijdragen 125% fiscaal aftrekbaar.
De vereniging is overgestapt van ING naar Rabobank. Belangrijke argument hiervoor was de financiële bijdragen die Rabobank doet aan lokale initiatieven.