Update terrassen Doormanplein

Gepubliceerd op dinsdag 23 mei 2023

De terrassen staan inmiddels op het Doormanplein en de eerste bezoekers hebben al kunnen genieten van de Oude Dorpskern in het zonnetje. Graag geven we een update over de zaken omtrent de terrassenpilot. Door de verschillende procedures die op de achtergrond spelen, merken we dat het allemaal wat onduidelijk is. We hopen met dit stukje enige duidelijk te geven.

Voor het kunnen neerzetten van de terrassen heeft de gemeente drie besluiten moeten nemen. Namelijk het verkeersbesluit, de omgevingsvergunning en de vier afzonderlijke exploitatievergunningen voor de horeca. Tegen elk van deze kon elke belanghebbende bezwaar aantekenen. Zoals eerder vermeld hebben wij als vereniging bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning. Omdat de behandeling hiervan enkele weken kan duren hebben we in het verlengde hiervan op 3 mei een brief aan het college gestuurd met een 8-tal vragen. Deze vragen hebben we onderaan dit stuk gezet. Op dit moment zijn we in afwachting van het antwoord vanuit het college.

Met nadruk willen wij vermelden dat we niet tegen de terrassen zijn, maar dat de onderliggende afspraken wel nagekomen moeten worden.

Aan dit laatste ontbreekt het momenteel. Om het voor u praktisch duidelijk te maken een tweetal voorbeelden. Als eerste voorbeeld zijn er nog geen verwijzingen naar de parkeerplaatsen bij de Bethelkerk. Als tweede voorbeeld is de flexibele fietsenstalling naast het monument nog niet gerealiseerd.

Uitspraak rechter voorlopige voorziening

Voor het verkeersbesluit heeft de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht (de andere vereniging) een zogenoemde voorlopige voorziening aangevraagd, omdat zij vraagtekens hadden bij het genomen verkeersbesluit. Woensdag 17 mei kwam het bericht met de uitspraak van de voorlopige voorziening  waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld. Dit proces is hiermee afgerond, maar staat daarbij los van de “normale” bezwaarprocedures die momenteel nog lopen.

Hoe nu verder

Regelmatig hebben we overleg met de gemeente over de huidige stand van zaken om waar nodig te kunnen bijsturen zoals vooraf afgesproken. We merken echter dat het nu vooral een overleg is en dat de uitvoering achterwege blijft. We hopen dat dan ook spoedig de woorden van de gemeente omgezet worden in daden en dat we een mooie terrasperiode krijgen deze zomer. Vandaag werden de verkeersborden bij het Doormanplein opgehangen. Laten we het zien als de start van de uitvoering voor alle andere afspraken.

Daarnaast zal binnenkort een delegatie van de gemeenteraad in het weekend met ons door de buurt lopen om zo zelf beeld te kunnen vormen van de situatie. Dit gebeurt in de vroegere avond en na middernacht.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben horen wij het graag. U kunt dan mailen naar info@dorpskern-barendrecht.nl.

8-tal vragen gesteld aan het college

  1. Waarom heeft de gemeente niet de maatregelen genomen zoals aangegeven in het verkeersbesluit Doormanplein? Er is nu bijvoorbeeld geen enkel verkeersbord geplaatst. Daardoor ontstaat er nu een onveilige situatie waarbij aan beiden zijdes van het terras auto’s passeren. Hoe wilt u dit vervolg geven en binnen welke termijn?
  2. Is de politie door u geïnformeerd dat u bent afgeweken van verzoek 1, 2 en 3 van het door u aangevraagde advies op 6 maart? Hierop heeft de politie op 16 maart een positief advies gegeven. Of is er gezien de huidige afwijkingen in de praktijk een aanvullend advies geweest die wij niet hebben gezien?
  3. Waarom wordt er niet gecontroleerd op het parkeren na 28 april op het Doormanplein? Handhaving was een van de speerpunten die benoemd is om het succesvol te maken. Hoe wilt u dit vervolg geven en binnen welke termijn?
  4. Naar ons weten is de afspraak dat bij het exploiteren van het terras de voertuigen van de horecagelegenheid inclusief het personeel bij de Bethelkerk parkeren. Is deze afspraak juist? De horecagelegenheid die nu exploiteert parkeert voertuigen van personeel en eigen voertuigen op of rondom het Doormanplein.
  5. Er is nog geen vorm gegeven aan de fietsenstalling naast het monument. Wat is hier de reden van en wanneer is dit gereed?
  6. Er is geen route aanduiding aangebracht voor het parkeren bij de Bethelkerk? Wat is hier de reden van en wanneer is dit gereed?
  7. Er is nog geen aanduiding gemaakt voor de parkeerplaatsen voor bewoners op het Doormanplein. Wat is hier de reden van en wanneer is dit gereed?
  8. Welke verkeerswerende en verkeersremmende maatregelen worden er getroffen? Binnen welke termijn zal dit worden gerealiseerd?

Terrassen op het Doormanplein
Terrassen op het Doormanplein