Oproep aan gemeenteraad om klimaat-project in stand te houden

Gepubliceerd op dinsdag 2 juli 2024

De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht roept de gemeenteraad op om de reserve voor de klimaatadaptatie van de Oude Dorpskern in stand te houden. Het college wil een groot deel van het geld anders besteden.

“Onze Vereniging is van mening dat er al op korte termijn moet worden gestart met het verbeteren van de waterhuishouding in dit deel van het dorp. Bij een zware regenbui krijgen mensen hier nu al letterlijk natte voeten. Wie is er verantwoordelijk voor de kosten van schade door verzakkingen, grondwater of wateroverlast als dit traject verder vertraagd wordt?”, schtijft de vereniging in de brief.

Op dinsdag 9 juli staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad, als onderdeel van de Jaarstukken 2023.

De tekst van de brief zoals deze is verzonden aan de gemeenteraad:

Geachte leden van de gemeenteraad,

De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht is verrast door het voorstel van het college om het gereserveerde geld voor de klimaatadaptatie van de Oude Dorpskern grotendeels in de algemene reserve te storten. Dit voorstel staat in de Jaarstukken 2023.

Bewoners van de oude Dorpskern zijn in maart 2023 tijdens een presentatie door een ambtenaar van de gemeente indringend geïnformeerd over de noodzaak van klimaatadaptatie in dit deel van het dorp. Wateroverlast, funderingsproblemen en verzakkingen zijn enkele van de problemen die hier op korte termijn nog meer gaan spelen. Gelukkig was er bij de gemeente een miljoen euro gereserveerd voor het oplossen van dit probleem.

Inmiddels ligt er een adviesrapport van Arcadis dat uitgaat van een 10-jarig project. Tijdens een commissievergadering schatte wethouder Vermaat in dat de kosten kunnen oplopen tot twee of drie miljoen euro.

Het college reserveert nu 341.200 euro voor een participatietraject. De overgebleven 742.000 wordt niet gereserveerd voor de aanpak van de Oude Dorpskern. We begrijpen van raadsleden dat hiermee het Havenhoofd wordt opgeknapt. Dat betekent dat er geen geld wordt gereserveerd voor het kostbare project in de Oude Dorpskern. Het voelt alsof de spaarpot leeggegooid wordt zonder spaarplan om deze weer op tijd te vullen.

Het college noemt de proef met de terrassen op het Doormanplein als reden om voorlopig nog geen actie te ondernemen. Een paar vierkante meter in heel de Dorpskern die het onmogelijk maakt aan de slag te gaan? Onze Vereniging is van mening dat er al op korte termijn moet worden gestart met het verbeteren van de waterhuishouding in dit deel van het dorp. Bij een zware regenbui krijgen mensen hier nu al letterlijk natte voeten. Wie is er verantwoordelijk voor de kosten van schade door verzakkingen, grondwater of wateroverlast als dit traject verder vertraagd wordt?

Op dinsdag 9 juli staan de Jaarstukken 2023 op de agenda van de gemeenteraad. Wij roepen de gemeenteraad op om de reserve voor de klimaatadaptatie van de Oude Dorpskern in stand te houden en te gaan inzetten in de Dorpskern. Zo wordt nodeloos uitstel van de maatregelen tegen o.a. wateroverlast voorkomen.

Namens de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht
Peter Jongenotter (voorzitter)

Wateroverlast in de Dorpskern
Tag: Geen tags