Nieuwsarchief

januari 2016

Aanmelden voor Open Podium

Voor de zesde keer organiseert Stichting Barendrecht Klassiek een Open Podium in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat 146. Het Open Podium vindt plaats op zaterdag 9 april.

De organisatoren hopen dat, evenals in vorige jaren, ook nu weer velen uit Barendrecht en omgeving zich willen laten horen met een of meerdere muziekstukken van maximaal 20 minuten in totaal. Ook groepen/ensembles worden van harte uitgenodigd zich aan te melden, alsmede docenten met hun leerlingen.

Lees meer...

Presentatie aandachtpunten voor projectgroep

In de vergadering van de Projectgroep Oude Dorpskern van maandag 11 januari jl. zijn de resultaten besproken van de informatieavond die gehouden is op donderdag 2 december 2015.

De ingebrachte opmerkingen zijn geinventariseerd, gerubriceerd en verzameld en gepresenteerd aan de projectgroep.

Lees meer...

Opmerkingen over parkeervrij Doormanplein gaan naar projectgroep

De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht zorgt ervoor dat de opmerkingen die bewoners hebben gemaakt over het parkeervrij maken van het Doormanplein, aan de orde komen in de projectgroep. In die projectgroep overleggen wethouder Vermaat, ambtenaren en belanghebbenden over de toekomst van de Oude Dorpskern van Barendrecht. De projectgroep komt op 11 januari 2016 weer bijeen.

Lees meer...