Lid worden

Voer uw volledige naam in, waarmee u in onze correspondentie benaderd wilt worden (bijv dhr J.A. van Dam)


Hiermee verklaar ik akkoord te gaan met de automatische incasso van de jaarlijkse contributie van € 17,50 euro per kalenderjaar.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

De incasso kan altijd worden ingetrokken door dit schriftelijk kenbaar te maken bij de vereniging.


Indien u op een andere wijze geïnformeerd wenst te worden of wilt betalen, neem dan a.u.b. contact op met penningmeester@dorpskern-barendrecht.nl.

 

Om misbruik van dit formulier te voorkomen vragen we u onderstaande vraag te beantwoorden.

   Wat is de som van 8 en 8?