Nieuwsbericht

Vereniging Dorpskern spreekt over verbetering van het oude centrum

Parkeren op het Doormanplein in de Oude Dorpskern van Barendrecht.

Als de gemeenteraad ermee instemt, gaat een projectgroep van bewoners, ondernemers en ambtenaren aan de slag om problemen in de Oude Dorpskern integraal op te lossen. Deze aanpak wordt woensdag 26 november besproken tijdens de jaarlijkse informatieavond van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Ook ondernemer Peter Terlouw komt deze avond aan het woord.

Tijdens de vorige informatieavond gingen vertegenwoordigers van de politieke partijen met elkaar in debat over de toekomst van de Oude Dorpskern. Er werd beloofd dat er iets aan problemen als leegstand, parkeerdruk en veiligheid gedaan zou worden.

De nieuwe wethouder Dirk Vermaat heeft nu in overleg met de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht een voorstel opgesteld voor het instellen van een projectgroep. Deze moet op korte termijn aan de slag gaan met zaken als het herinrichten van het Doormanplein, het verkeersluw maken van de buurt, het vestigingsbeleid voor nieuwe bedrijven en de veiligheid. De komende weken beslist de gemeenteraad of de projectgroep aan de slag mag gaan. Tijdens de informatieavond wordt ondermeer toegelicht hoe alle belangengroepen hun invloed krijgen hierbij.

Ondernemer Peter Terlouw vertelt na de pauze over het ondernemen in de Oude Dorpskern. Recent verhuisde hij zijn bedrijf van de Dorpsstraat naar de Voordijk. Hij vertelt niet alleen over de achtergrond van deze verhuizing maar ook over de rol die internet tegenwoordig voor zijn bedrijf speelt.

De informatieavond wordt gehouden in De Ontmoeting, de zaal naast de Dorpskerk. Aanvang 20.15 uur. Voorafgaand is er een ledenvergadering waarvoor de leden apart zijn uitgenodigd.

Ga terug