Nieuwsbericht

Veel meningen en opmerkingen over parkeren Oude Dorpskern

Informatieavond Doormanplein

Parkeren en de Oude Dorpskern. Dat is een combinatie die de tongen altijd behoorlijk losmaakt. Dat bleek woensdag 2 december weer eens tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Daar stond het parkeervrij maken van het Doormanplein centraal.

Tijdens een bijeenkomst in juni was al duidelijk dat veel mensen over dit onderwerp iets te zeggen of te vragen hebben. Zaal de Ontmoeting was woensdag dan ook goed gevuld.

Nadat projectleider Anja van Mill van de gemeente Barendrecht had samengevat wat er te gebeuren staat, werden de 75 bezoekers verdeeld in vier groepen. In die groepen kwamen drie thema’s aan de orde: een reactie op het parkeervrij maken van het plein, hoe kunnen parkeerders worden verwezen naar parkeerplaatsen buiten de oude kern en tenslotte: welke ideeën zijn er voor het gebruik van het Doormanplein.

Gesprekken

De groepen stonden onder leiding van vier gespreksleiders: wethouder Dirk Vermaat, Dik Buitenhuis (Vereniging Dorpskern), Aat Klompenhouwer (monumentencommissie) en Maarten Ouwens (stedenbouwkundige). Zij hadden de taak om iedereen aan het woord te laten komen en om later verslag uit te brengen.

Wie tijdens de gesprekken door zaal De Ontmoeting liep hoorde allerlei opmerkingen. Zo is er twijfel of er bij het gemeentehuis en aan de Rijnstraat voldoende parkeerplaatsen zijn voor de bezoekers van de Oude Dorpskern. Op vrijdag is daar immers markt.

Het verplaatsen van de markt naar de Oude Dorpskern werd ook genoemd. Twee horecaondernemers zijn in ieder geval voor. Een tegengestelde mening was er ook: “Waarom ga je niet naar De Kleine Duiker met al die feesten?”

Verslag

De gespreksleiders kwamen veel twijfel tegen over het parkeren na het afsluiten van het Doormanplein. Iemand stelde aan wethouder Vermaat voor om de blauwe zone verder uit te breiden, maar bewoners een ontheffing te geven. De wethouder kreeg ook te horen dat de parkeerplaats van de Bethelkerk openbaar toegankelijk moet worden.

Voor bruiloften die zowel in de Watertoren als de Dorpskerk plaatsvinden zou de blauwe zone van twee uur te kort zijn. Dat zou drie uur moeten worden.

Voor het toekomstig gebruik van het Doormanplein werd een aantal suggesties gedaan. Zo zouden de terrassen kunnen worden uitgebreid en zou er extra daghoreca kunnen komen. Ook zou er nu plaats komen voor een fietsenstalling. “Ik heb alleen nog niets over een patatkraam gehoord”, merkte discussieleider Jos Vis op.

Alle gemaakte opmerkingen (op de patatkraam na…) zijn op briefjes genoteerd. Ze worden door de vereniging uitgewerkt.

Verdere procedure

In de derde week van januari worden de borden geplaatst. Na zes maanden komt er een eerste evaluatie.

Eveneens in januari komt de projectgroep weer bijeen. De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht brengt dan de opmerkingen in die tijdens de informatieavond zijn gemaakt.

“Wij waren voorstander van het parkeervrij maken van het Doormanplein, als dit op een goede manier gebeurt. Dat is nog steeds ons standpunt. Maar de manier waarop het moet worden uitgevoerd heeft woensdagavond wel meer kleur gekregen. Er zijn opmerkingen gemaakt waar wat mee moet gebeuren. En dat kan geen half jaar wachten”, reageert voorzitter Peter Jongenotter.

De voorzitter is tevreden over het verloop van de avond. “Ons doel was dat iedereen z’n zegje kon doen. Dat is denk ik ook gebeurd. Na afloop werd er nog lang nagepraat.”

Ga terug