Nieuwsbericht

Projectgroep kan problemen Oude Dorpskern aanpakken

De voorzitters Ard Kramer (Monumentencommissie, links) en Peter Jongenotter (Vereniging Dorpskern) hebben samen de brief aan de lijsttrekkers opgesteld.

Een projectgroep moet er na de verkiezingen voor zorgen dat de problemen in de Oude Dorpskern worden aangepakt. De Barendrechtse partijen kunnen hierover afspraken maken tijdens de onderhandelingen over het nieuwe college. Dit stelt de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht in een brief aan de lijsttrekkers. De brief is mede verstuurd namens de Monumentencommissie.

De Oude Dorpskern is het gebied rond de Dorpsstraat en het Doormanplein. Het is sinds enkele jaren beschermd dorpsgezicht. Toch wachten hier tal van problemen op een oplossing. Voorbeelden daarvan zijn het parkeerprobleem, de verkeerscirculatie, de woonkwaliteit en de toenemende leegstand van winkelpanden .

Tijdens de verkiezingsbijeenkomst van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, op 27 november, bleken alle partijen voorstander van het aanpakken van deze vraagstukken. De vereniging en de Monumentencommissie zijn van mening dat het instellen van een projectgroep een belangrijke stap in de goede richting is. Ze roepen de lijsttrekkers daarom op dit na de verkiezingen vast te leggen in het collegeprogramma. 

Ga terug