Nieuwsbericht

Opmerkingen over parkeervrij Doormanplein gaan naar projectgroep

De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht zorgt ervoor dat de opmerkingen die bewoners hebben gemaakt over het parkeervrij maken van het Doormanplein, aan de orde komen in de projectgroep. In die projectgroep overleggen wethouder Vermaat, ambtenaren en belanghebbenden over de toekomst van de Oude Dorpskern van Barendrecht. De projectgroep komt op 11 januari 2016 weer bijeen.

Tijdens de informatieavond op 2 december zijn door bewoners en ondernemers een groot aantal opmerkingen gemaakt. Zo bestaat bij veel mensen de vrees dat het voor oudere bewoners van de Singel en de Oude Haven onmogelijk wordt om in de eigen straat te parkeren, als de parkeerplaatsen op het Doormanplein vervallen. Andere mensen willen de blauwe zone uitbreiden tot de gehele Oude Dorpskern.

De volledige lijst met opmerkingen is hier gepubliceerd.

Het bestuur van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht heeft het college met klem ontraden om al verkeersmaatregelen te namen voordat de opmerkingen van de bewoners en ondernemers zijn besproken in de projectgroep. Wethouder Dirk Vermaat heeft dit mondeling toegezegd.

Ook heeft het bestuur aan het college gevraagd om de langparkeerders die nu gebruik maken van het Doormanplein, persoonlijk te benaderen en te wijzen op de plaatsen waar zij hun auto voortaan kunnen parkeren. Het gaat daarbij ondermeer om een kinderdagverblijf en enkele andere bedrijven.

De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht staat achter het parkeervrij maken van het Doormanplein, onder de voorwaarde dat dit op een juiste manier wordt uitgevoerd.

Ga terug