Nieuwsbericht

Nog geen nieuw plan voor Schaatsbaan

De Schaatsbaan

Er is nog geen aangepast plan voor de Schaatsbaan, waarin de opmerkingen zijn verwerkt van bezoekers van de inloopavond op 3 oktober. Dat werd dinsdag 8 januari duidelijk tijdens een vergadering van de raadscommissie Ruimte.

Naar aanleiding van het plan om de Schaatsbaan opnieuw in te richten, wilde de raadscommissie meer weten over het verlagen van de toegestane snelheid tot 30 kilometer per uur.
Aanleiding voor een aanpassing van de Schaatsbaan is het doortrekken van de snelfietsroute F15 vanaf de Binnenlandse Baan. De gemeente kan subsidie krijgen voor het doortrekken van dit tweerichtingfietspad.
Een ambtenaar van de gemeente maakte tijdens een presentatie duidelijk dat het omvormen van de Schaatsbaan tot een 30 kilometer-zone wel wat voeten in de aarde heeft. Het plaatsen van alleen een bord is niet voldoende.
Het vervangen van het asfalt door klinkers kan ervoor zorgen dat de snelheid van het autoverkeer omlaag gaat. De klinkers zouden dan komen tussen de aansluiting met de Dorpsstraat en de Hoefslag. Het gedeelte bij de kruising met de Barendrechtseweg wordt niet aangepast, omdat hier lussen van de verkeerslichten in het asfalt zitten.

Niet iedereen zit op een bestrating met klinkers te wachten. Een aanwezige bewoner was het ermee eens, omdat er dan minder snel gereden wordt. CDA-raadslid Johan Lengkeek waarschuwde dat klinkers wellicht geen oplossing zijn. Volgens hem ergeren bewoners van de Schaatsbaan zich vooral aan de herrie van het verkeer. Door klinkers zouden auto’s weliswaar minder hard rijden, maar evenveel geluid blijven maken. “Wat lossen we nu eigenlijk op?”, vroeg Lengkeek.

Op het gemeentehuis wordt al voorzichtig vooruit gekeken naar het doortrekken van het tweerichtingfietspad en de 30-kilometer zone naar de Hoefslag. Er moeten dan aansluitingen komen met de Dorpsstraat en de Voordijk. Voorlopig is daar echter geen geld voor.

Er wordt nu een nieuw plan gemaakt voor de aanpassing van de Schaatsbaan. Daarbij wordt rekening gehouden met het opknappen van twee verzakte rioolputten. Er wordt ook gekeken naar twee verzoeken uit de inloopavond van 3 oktober: het verzoek om meer parkeerplaatsen (om de Oude Dorpskern te ontlasten) en het tegengaan van fietsen op de stoep bij De Boom en Heuvelsteyn.

Volgens commissievoorzitter Simon Kelder wordt er over het nieuwe plan weer een inloopavond gehouden.

Ga terug