Nieuwsbericht

Levendige discussie over autovrij Doormanplein

Levendige discussie over autovrij Doormanplein

Het voornemen om het Doormanplein autovrij te maken maakt heel wat los bij een aantal omwonenden. Dat bleek donderdag 18 juni tijdens een bijeenkomst die de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht belegd had in het gemeentehuis.

Omdat het college van plan is om parkeren op het Doormanplein te verbieden, werd op deze avond uitleg gegeven door medewerkers van de gemeente en konden bewoners reageren.
Het autovrij maken van het Doormanplein houdt verband met de visie op de rol van het plein, die op 30 juni door de gemeenteraad wordt behandeld. De rol van het Doormanplein als ontmoetingsplek moet groter worden. Dat kan onder meer door meer ruimte voor de horeca en meer evenementen op het plein.

Om het uitvoeren van die visie mogelijk te maken, moeten de circa 20 parkeerplaatsen van het plein verdwijnen. Daarover wil het college een verkeersbesluit nemen. Waarschijnlijk wordt daarin bepaald dat er een proef van een jaar genomen wordt met het autovrij maken van het plein.
Overigens is het plein nu al tijdens evenementen autovrij, zoals deze maand tijdens Beach Barendrecht en het ZomerFeest. Ook is het plein elk weekend twee nachten vrij van auto’s.

Onderzoek

Om in te kunnen schatten wat het gevolg is van het autovrij maken van het plein, heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de auto’s die in het centrum geparkeerd staan. 

Het centrum blijkt 277 parkeerplaatsen te tellen. Het drukste moment is vrijdag om 20.00 uur. Dan is 69 procent van de plaatsen bezet. De parkeerplaatsen op het Doormanplein worden voor de helft ingenomen door langparkeerders, zoals personeel van de bedrijven in het centrum.

Reacties

Verschillende bewoners van de Oude Haven zijn bang dat de langparkeerders nu bij hun flat gaan staan, zodat de bewoners daar geen plaats meer vinden. De langparkeerders zouden beter op de parkeerplaats achter Heuvelsteyn kunnen staan, die nog nauwelijks wordt gebruikt.

Eén van de bewoners van het plein is in december de woningen en bedrijven van het plein langsgegaan. Volgens hem wil 90 procent meer manouvreerruimte voor auto’s op het plein. De overige 10 procent wil alles laten zoals het is. Volgens hem is er nu geen probleem en wordt het juist ‘een chaos’ als het plein autovrij wordt.

Arjan Morée van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht had voor de vergadering contact met de horeca van het plein en mocht van hen meedelen dat de horeca het een goed plan vindt om het plein autovrij te maken. Ze zijn blij dat de toegankelijkheid van het plein beter wordt, omdat tegenover Diggels een blauwe zone wordt ingericht. Auto’s mogen daar maximaal twee uur staan. De horeca wil eraan meewerken dat de langperkeerders uit het centrum verdwijnen. Daarmee is volgens Morée direct het aantal vervallen parkeerplaatsen op het plein gecompenseerd.

Ondernemer Peter Terlouw had tot voor kort een bedrijf in de Oude Dorpskern. “Ik heb er 13 jaar gezeten en alleen op vrijdag kon ik wel eens niet in de buurt van de winkel parkeren.” Hij herinnerde eraan dat er in het verleden gesprekken zijn geweest om voor de werknemers van de bedrijven parkeerplaatsen te huren bij de Bethelkerk.

Verschillende mensen klaagden over het slechte toezicht dat er nu al is op het perkeren. Hoe moet dat dan gaan als er een blauwe zone is ingevoerd? Volgens de projectleider van de gemeente wordt de blauwe zone gehandhaafd door BOA’s van de gemeente en door de politie. Bij overlast moet de politie worden gebeld. “Maar die komen niet”, werd er uit de zaal gereageerd. Dat er een wijkagent is bleek ook niet bekend.

Wat nu?

De reacties van deze avond zullen worden besproken in de projectgroep. Daarna is het aan burgemeester en wethouders om een verkeersbesluit te nemen over het plein. Dat ligt dan een paar weken ter inzage en zou na de zomer in kunnen gaan. De zaak hoeft niet voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Als raadsleden erom vragen, kan het onderwerp wel op de agenda van de raad worden gezet.

De visie op de rol van het Doormanplein komt op 30 juni aan de orde in de gemeenteraad.

Ga terug