Nieuwsbericht

Koninklijke onderscheiding voor Simon Hoek

Koninklijke onderscheiding voor Simon Hoek (foto: Ronald Hooijmeijer)

Simon Hoek, kerkrentmeester van de Dorpskerk, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de onderscheiding vrijdag 26 april in theater Het Kruispunt, tijdens de jaarlijkse‘lintjeregen’.

Simon Hoek heeft zich op allerlei manieren vrijwillig ingezet om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het Christelijke geloof. Al tijdens zijn werkzame leven in de waterbouwbranche zette hij zich vrijwillig in als secretaris cao-partijen en secretaris van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw. Ook was hij 17 jaar lang voorzitter Taskforce Jongeren bij Stichting Maritiem Land. Op meerdere vlakken in zijn vrijwillige loopbaan sloeg hij een brug tussen zijn geloof en het warme hart dat hij de waterbouwbranche toedraagt. Meer dan 50 jaar geleden werd  Hoek actief bij de I.J.E. Rotterdam (Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie, een jongerenkoor van 230 leden). Als voorzitter gaf hij de jongerensociëteit een grote impuls.

Ook is hij 7 jaar actief geweest voor de YMCA. Bij het Diaconaal Havenproject Rotterdam is hij secretaris en webmaster. Bij de Stichting Pastoraat Werkers Overzee is hij eveneens webmaster en redacteur van het blad Diepgang.

Verder is hij al tientallen jaren begaan met de Dorpskerk. Het motto van zijn vrijwilligerswerk is: “Het oudste Godshuis van Barendrecht in optimale staat doorgeven aan de volgend generatie”. Sinds 2003 heeft hij allerlei rollen vervuld: lid van de vertrouwenscommissie, voorzitter van de werkgroep Eredienst, oprichter én webmaster van de website, initiatiefnemer en drijvende kracht achter de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, lid van de voorbereidingscommissie Koninklijk Bezoek en Ouderling kerkrentmeester. Hij was gastheer bij het bezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, toen nog Kroonprins, in 2012. Hij maakt zich er sterk voor dat de Dorpskerk een huis voor alle Barendrechters is. Zodoende is hij al jaren nauw betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten rondom de Dorpskerk, waaronder Zomer- en WinterFeesten, snuffelmarkten en concerten.

In totaal werden zes mensen onderscheiden. F. Heule werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. A.D. van Dijk, J. van Dijk – Pieters, P. Oggel en W. Steen werden Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ga terug