Nieuwsbericht

Informatieavond over autovrij Doormanplein

Parkeren op het Doormanplein in de Oude Dorpskern van Barendrecht

De gemeente Barendrecht bereidt een besluit voor over het autovrij maken van het Doormanplein. Dit is een onderdeel van de plannen die een projectgroep maakt voor de toekomst van de Oude Dorpskern.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 juni over de visie Doormanplein. De visie geeft een richting en sfeer weer waarin het plein zich zou kunnen ontwikkelen. De visie is in samenspraak met belanghebbenden en betrokkenen opgesteld.

Een van de ambities in de visie is het autovrij maken van het Doormanplein. Hiervoor is een concept verkeersbesluit opgesteld. De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht organiseert op donderdag 18 juni voor alle belanghebbenden een informatieavond over dit onderwerp.

Tijdens de avond licht de gemeente het concept verkeersbesluit en de onderbouwing daarvan toe. Bewoners en ondernemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en een reactie te geven. De discussie wordt die avond geleid door Dick Kaasjager.

De bijeenkomst op 18 juni vindt plaats in de hal van het gemeentehuis. Vanaf 19.45 uur kan men hier binnenlopen, de avond begint om 20.00 uur. Het programma duurt ongeveer een uur, maar daarna is er gelegenheid om na te praten.

Ga terug