Nieuwsbericht

Herdenking van de gevallenen

Hans Onderwater stuurde ons een verslag van de jaarlijkse dodenherdenking, die vrijdag 4 mei werd gehouden op het Doormanplein. De foto's zijn van Peter Groenveld.

4 mei 2018 was in Barendrecht een bijzonder herdenking. Diverse hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig en buirgemeester Van Belzen memoreerde aan de contacten die zeer onlangs zijn ontstaan tussen twee nabestaanden van Indië-veteranen, onder wie de in 1947 gesneuvelde plaatsgenoot Leo Bravenboer.

Een van de vele gevallenen die vermeld staan op het monument in Barendrecht is de Australiër Jack Dawson Green, die naast twee Nederlandse soldaten begraven ligt op de algemene begraafplaats. Zijn door werd herdacht op de algemene begraafplaats in onze gemeente, aan de Gorzenweg in Blaaksedijk en in en om de Dorpskerk. 's Middags vloog de Lancaster van de Battle of Britain Memorial Flight over het monument voor Johnny Green aan het einde van het naar hem genoemde rijwielpad in Blaaksedijk.

De bewoners van Barendrecht, burgemeester Van Belzen, de Australische ambassadeur Dr.Brett Mason, Air Marshal Sir David Walker, aanwezig namens de Britse koningin, die ere-commandant is van Green's Squadron en die het op prijs stelde op deze manier haar waardering te tonen aan Barendrecht, vergezelde dit keer de commandant van 603 Squadron Sqn Ldr Jerry Riley en een tiental RAF militairen. Namens onze Nederlandse strijdkrachten waren aanwezig Generaal-majoor De Jong, Luitenant-kolonel en mevr. Bogaard en Kapitein-luitenant ter Zee mevr. en de heer Van der Meulen. De Verenigde Staten werden vertegenwoordigd door Kapitein te Zee en mevr. Buzzell, de defensie-attaché. Eregast de nicht van Green, Margaret Bardwell uit Australië. Twee leerlingen van de Rehobothschool waren er bij met hun twee leerkrachten. Er waren vertegenwoordigers van de Oranjevereniging en van de VOMI. Veel ingezeten van onze gemeente waren naar de Dorpsstraat en de kerk gekomen om de alle Barendrechtse gevallenen te herdenken. Het was een waardevol moment met een grote menigte plaatsgenoten als aanwezigen. De Fanfare speelde buiten stemmige muziek en in de kerk werd passende muziek gezongen en werden indringende gedichten gedeclameerd.

Het is verheugend om te zien dat in onze gemeente nog heel veel mensen actief betrokken willen zijn bij de 4e mei. Tijdens de twee minuten stilte was het dan ook echt stil.

Overigens bestaan plannen om in het komende jaar een onderzoek te doen naar allen die op de diverse stenen genoemd worden, zodat volgende jaar alle namen op de monumenten ook door een portret kunnen worden herkend, waarmee namen gezichten krijgen en wij ook zien wie wij gedenken. Binnenkort zal via de pers om medewerking van de nabestaanden worden gevraagd.

Ga terug