Nieuwsbericht

Grootste deel Erfgoedcommissie opgestapt

De Erfgoedcommissie organiseert onder meer de Open Monumentendag in Barendrecht.

Vier van de zes leden van de Barendrechtse Erfgoedcommissie zijn opgestapt. Dat blijkt uit een brief van voorzitter Ard Kramer aan wethouder Arnoud Proos. Kramer is één van de mensen die opstapt. Hij was 15 jaar lid van de commissie.

Kramer was onder meer betrokken bij het instellen van het Beschermd Dorpsgezicht in de Oude Dorpskern en langs de 1e Barendrechtseweg. Zo wordt voorkomen dat in deze gebieden ongepaste bouwplannen worden uitgevoerd.

Volgens Kramer is de Erfgoedcommissie de laatste jaren door het college steeds niet of te laat geïnformeerd. “Ter illustratie: met betrekking tot de ontwikkelplannen voor het Waterschapsgebouw is de Erfgoedcommissie pas (indirect) geïnformeerd, toen de plannen bestuurlijk al in kannen en kruiken waren. Hierdoor kon de Erfgoedcommissie niet tijdig en adequaat adviseren.”
Het verzoek van de Erfgoedcommissie voor een onafhankelijke beoordeling door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het gebouw Het Trefpunt of het in aanmerking komt als rijksmonument, is door de gemeente Barendrecht ingetrokken, zonder dat de Erfgoedcommissie hierover is geïnformeerd, schrijft Kramer.
De Erfgoedcommissie is bezig met het opstellen van een lijst beeldbepalende gebouwen in Barendrecht. Dat werk is ‘vertraagd door toedoen van de gemeente’, stelt Kramer. Op die lijst zou ook plaats zijn voor Het Trefpunt en het Waterschapsgebouw. Deze twee gebouwen staan op de nominatie om gesloopt te worden. Volgens Kramer kan het werk aan de lijst niet worden afgerond door gebrek aan medewerking van de gemeente.
Kramer wil dat er een vergoeding komt voor leden van de Erfgoedcommissie. Dan zou men ‘nieuwe professioneel gekwalificeerde leden kunnen aantrekken’.

Samenvattend stelt Kramer ‘dat het college van B & W het cultureel erfgoed van Barendrecht en de Erfgoedcommissie eerder als “een last dan een lust” ziet. Om die reden maak ik mij ernstig zorgen over de toekomst van het Barendrechtse culturele erfgoed’.

Ga terug