Nieuwsbericht

Gespreksleiders op woensdag 2 december

Doormanplein

Op woensdag 2 december houdt de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht een informatieavond over het autovrij maken van het Doormanplein.

De avond wordt geleid door Jos Vis en start met een korte inleiding. Daarna gaan de aanwezigen uiteen in vijf groepen. Daarin bespreken ze het onderwerp met een gespreksleider.

Gespreksleiders

Vier van de vijf gespreksleiders zijn nu bekend. Het zijn:

  • Dirk Vermaat (wethouder)
  • Ard Kramer of Aat Klompenhouwer (monumentencommissie)
  • Maarten Ouwens (stedenbouwkundige)
  • Peter Jongenotter (voorzitter Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht)
  • Piet Barendregt (ondernemer en bestuurslid Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht)

Drie rondes

Er wordt gepraat in drie rondes. Na elke ronde wisselen de gespreksleiders van groep. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • eerste ronde: Algemene reactie op de voorgestelde maatregelen inclusief het “Verkeersbesluit d.d. 10 november 2015”
  • tweede ronde: Effectieve manieren om de doelgroep parkeerders te informeren en te motiveren om bij lang verblijf buiten de kern te parkeren
  • derde ronde: Welke mogelijke activiteiten zien we graag op het Doormanplein?

De gespreksleiders verzamelen de opmerkingen en brengen na afloop verslag uit.

De bijeenkomst begint om 20.15 uur en wordt gehouden in zaal De Ontmoeting, naast de Dorpskerk.

Ga terug