Nieuwsbericht

Dorpskern bezoekt Dorpskerk

Simon Hoek

Enkele bestuursleden van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht hebben zaterdag 1 februari een bezoek gebracht aan de Dorpskerk. Ze werden daar door kerkrentmeester Simon Hoek bijgepraat over de ontwikkelingen in het oudste gebouw van het dorp.
Het afgelopen jaar zijn de muren en het orgel van de kerk opgeknapt. Momenteel loopt er een onderzoek naar de staat waarin de preekstoel en de boerenbank verkeren. Die zullen waarschijnlijk moeten worden hersteld in verband met de aanwezigheid van houtworm.
Van de kant van de vereniging werd aangegeven dat momenteel wordt geïnventariseerd welke ideeën er bij mensen leven voor het aanpassen van de Oude Dorpskern. Daarbij is onder meer de vraag naar voren gekomen waarom hier geen 'historische' straatlantarens worden geplaats zoals op de Ziedewijdsedijk is gebeurd.
De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en de Dorpskerkgemeente houden contact over de ontwikkelingen in het oudste deel van Barendrecht. Zo zijn ze beide betrokken bij de organisatie van het Zomer- en WinterFeest.

Ga terug