Nieuwsbericht

College beslist over bezwaarschriften autovrij Doormanplein

Tegen het verkeersbesluit voor het autovrij maken van het Doormanplein zijn 23 bezwaarschriften ingediend door omwonenden en ondernemers. De commissie voor de bezwaarschriften heeft op basis van deze bezwaarschriften geconcludeerd dat het verkeersbesluit niet goed gemotiveerd is en daarom niet zorgvuldig tot stand is gekomen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop besloten het verkeersbesluit nader te motiveren met o.a. het aantal benodigde langparkeerplaatsen. Het college is van mening dat het Doormanplein hierdoor vanaf 1 april autovrij kan worden.

In navolging van het advies van de commissie, worden 40 parkeerplaatsen voor langparkeerders aangewezen op het Binnenhof in plaats van de eerder genoemde 25 stuks. Hierover was reeds overeenstemming bereikt binnen de projectgroep Oude Dorpskern. Het college heeft dat nu als motivatie aan het oorspronkelijke verkeersbesluit toegevoegd. Op het Binnenhof is hiervoor overdag en op het piekmoment op vrijdagavond voldoende parkeerruimte beschikbaar. 

Betere motivering

Het advies van de commissie wordt ook gevolgd door een ontbrekend onderbord "laden en lossen toegestaan tussen 8:00 en 12:00 uur" te plaatsen. Verder is het besluit beter gemotiveerd voor wat betreft de ontheffingsmogelijkheden voor belanghebbenden met een parkeerplaats op eigen terrein die daarvoor over het Doormanplein moeten rijden. Tot slot is vastgelegd dat 6 maanden na invoering van het verkeersbesluit een evaluatie zal plaatsvinden en wat daarbij onderzocht wordt. Het doel van de evaluatie is om de effecten van de verkeersmaatregelen te meten.\

Ruimte voor bezoekers

Nabij het Doormanplein komen twee blauwe zones met 25 parkeerplaatsen voor bezoekers. Langparkeerders kunnen parkeren op het Binnenhof dat op 4 minuten loopafstand van het Oude Dorp ligt.

Uniek gebied

Dit unieke gebied dat beschermd dorpsgezicht is en een aantal monumenten herbergt, maakt een belangrijk onderdeel uit van de historische oude dorpskern. Het was vroeger een plek waar bewoners elkaar ontmoetten. Het autovrij maken van het Doormanplein is een eerste stap om het plein deze functie weer terug te geven.

bron: pesbericht Gemeente Barendrecht

Ga terug