Nieuwsbericht

Bewonersvereniging opgenomen in projectgroep Oude Dorpskern

Doormanplein

Wethouder Dirk Vermaat (revitalisering oude dorpskern) sprak vorige week met vertegenwoordigers van de nieuwe bewonersvereniging Oude Dorpskern. Aanleiding voor het gesprek vormde de in juni door de gemeenteraad vastgestelde visie voor het Doormanplein, die in samenspraak met belanghebbenden is opgesteld. Bewoners zijn verontrust over de plannen om het Doormanplein autovrij te maken. Belangrijkste uitkomst van het gesprek is dat de nieuwe bewonersvereniging deelneemt aan de projectgroep Oude Dorpskern.

In de brede projectgroep Oude Dorpskern zijn onder meer de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, de bewonersraad van Patrimonium (oude haven), VVE Heuvelsteyn/ De Boom, Monumentencommissie en de Dorpskerk vertegenwoordigd. De projectgroep werkt met de gemeente aan de voorbereiding van plannen om de oude Dorpskern aantrekkelijker, leefbaarder en vitaler te maken. Het Doormanplein moet weer een centrale ontmoetingsplek worden.

Betrokkenheid van belang

Een eerste stap in de revitalisering van de Oude Dorpskern is het autovrij maken van het Doormanplein. In de projectgroep zijn diverse betrokkenen en bewoners vertegenwoordigd. Ook de nieuwe bewonersvereniging wordt nu toegevoegd. Vermaat vindt het belangrijk dat verontruste bewoners vroeg betrokken worden in de planvorming. Tijdens de raadsvergadering in juli diende het CDA een motie in om de nieuwe bewonersvereniging op te nemen in de projectgroep. Hiervoor kregen zij geen meerderheid. Dirk Vermaat gaf tijdens die vergadering aan opname van de bewonersgroep niet bij voorbaat uit te sluiten, maar wilde eerst met de betrokkenen praten. Dat is nu gebeurd.

Ga terug