Nieuwsbericht

‘Barendrecht is het walhalla op aarde’

Voorzitter Peter Jongenotter (links) en Peter Manders

Peter Manders, directeur van Woonvereniging Patrimonium, sprak woensdag 21 november tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht over ‘Prettig wonen in een veilige buurt’.

De avond werd bijgewoond door 36 mensen. Daaronder wethouder Reshma Roopram en gemeenteraadslid Arie Kooijman.

Krotten

Manders vertelde hoe in de afgelopen eeuw de rol van woningbouwverenigingen en corporaties is veranderd. Bij de komst van de Woningwet in 1901 waren krotten nog heel gewoon. “Het is een prestatie wat er in honderd jaar gebeurd is. Het is ongekend.”
Na een periode waarin ze op steeds meer terreinen actief werden (SS Rotterdam), moeten de woningbouwcorporaties zich nu beperken tot sociale woningbouw. Voor Manders is het belangrijk om daarbij te letten op de stabiliteit en de ongelijkheid in de buurt.

Het valt Manders op dat er steeds meer huurders zijn die eigenlijk niet zelfstandig kunnen wonen. “Maar ze zitten er wel.” Vroeger zouden die mensen in een instelling of een bejaardencentrum zijn opgenomen.

Het aantal problemen valt in Barendrecht mee, zegt Manders. “Maar we hebben wel te maken met botsende culturen. Dat zie je bijvoorbeeld in de Lekstraat.”

Leden

Patrimonium heeft 370 leden. Die hebben geen directe invloed meer op het beleid. Als er een vergadering wordt uitgeschreven komen er tien mensen, weet Manders.

Co van Hengel wees erop dat het vroeger anders was. Toen belegde Patrimonium haar ledenvergaderingen in de Bethelkerk. Die trokken volle zalen. Manders: “Dat is iets van de oudere generatie. Die voelt zich verantwoordelijk voor dingen. Dat is er niet meer.” Tegenwoordig is er wel regelmatig overleg met de bewonersraad.
Volgens Manders kan een organisatie als Patrimonium niet anders werken. Er komt jaarlijks 15 miljoen euro binnen. Dat bedrag wordt ook uitgegeven. Het woningbezit is 300 miljoen waard.

De nieuwe verhoudingen binnen Patrimonium wordt binnenkort ook formeel vastgelegd. Het is de bedoeling dat de vereniging wordt omgevormd tot een stichting.

Toekomst

Patrimonium werkt aan de bouw van 100 levensloopbestendige woningen in het centrum. Daarvan zijn er nu 40 opgeleverd aan de Maasstraat.

In de Zeeheldenbuurt wordt onderzocht wat de toekomst van de woningen is. Het kost per woning 70 tot 80.000 euro om ze aan de moderne eisen te laten voldoen. “En is het dat nog wel waard?”

De afgelopen tijd is er veel gebouwd voor ouderen. Hierna wil Patrimonium meer het accent gaan leggen op het bouwen voor jongeren.
Hoewel er klachten zijn, is het volgens Peter Manders goed wonen in Barendrecht. “Barendrecht is het walhalla op aarde”, stelt hij. En niemand sprak hem tegen.

Ga terug