Nieuwsbericht

Autovrij Doormanplein uitgesteld tot 1 april

Een aantal omwonenden van het Doormanplein heeft aan de president van de rechtbank te Rotterdam gevraagd de invoering van het autovrij maken van het Doormanplein met ingang van 1 maart 2016 te verbieden. Aangezien de rechtbank geen kans zag dit verzoek op korte termijn te behandelen, heeft de rechtbank de gemeente gevraagd de invoering van het autovrij maken van het Doormanplein uit te stellen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dit verzoek van de rechtbank gehoor. De invoering van het autovrij maken van het Doormanplein wordt daarom verschoven naar 1 april 2016.

bron: http://www.barendrecht.nl/actueel/nieuws_43565/item/rechtbank-verzoekt-om-uitstel-autovrij-doormanplein_52697.html 

Ga terug